Loading...
Rüstempaşa Mh. Gazi Paşa Cd. Hürriyet Sk. No:3 Merkez-Yalova
    info@alpaysurucukursu.com.tr
                   

Gizlilik ve Belgelerimiz

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu:
   - [ALPAY SÜRÜCÜ KURSU]
   - Adres: [Rüstem Paşa, Rüstem Paşa Mahallesi/Gazipaşa caddesi/Hürriyet sokak Gök İş Hanı, Gazi Paşa Cd., 77200 Yalova Merkez/Yalova]
   - Telefon: [+90 226 811 07 07]
   - E-posta: [alpaysurucukursu@gmail.com]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
   - Kişisel verileriniz,"Kişisel verileriniz, Alpay Sürücü Kursu'nun sunduğu sürücü eğitimi hizmetlerinin, ehliyet sınıfları ve trafik güvenliği eğitimlerinin tanıtımı, özel direksiyon dersleri ve diğer sürücü kursu hizmetlerimizin pazarlama faaliyetleri, müşteri ilişkileri yönetimi, sürücü eğitimi hizmetlerimizin ve müşteri deneyimimizin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla işlenmektedir."

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
   - Kişisel verileriniz, [web sitemiz, mobil uygulamalar, telefon, e-posta, sosyal medya platformları, çeşitli sözleşmeler ve formlar aracılığıyla] elde edilmektedir.
   - Toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
   - Kişisel verileriniz, [veri işleme hizmeti aldığımız üçüncü taraflar, iş ortaklarımız, yetkili kamu kurum ve kuruluşları] ile hizmetlerimizin yürütülmesi amacıyla ve yasal zorunluluklar kapsamında paylaşılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
   - KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri; veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin;
     - İşlenip işlenmediğini öğrenme,
     - İşlenmişse bilgi talep etme,
     - İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
     - Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
     - Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
     - KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
     - Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
     - Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
     - Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Veri Sahibinin Başvuru Yöntemi:
   - Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini [şirket/işletme adresine yazılı olarak veya şirketin/işletmenin belirlediği diğer yöntemlerle] iletebilirler.

Bu aydınlatma metni, [29.01.2024] itibarıyla yürürlüktedir ve gerektiğinde güncellenebilir.